donderdag 19 juni 2014

DE SPRONG

Op donderdag 26 juni worden de ouders van onze derde-kleuters uitgenodigd om samen met hun kind
 "DE GROTE SPRONG" te beleven
De kinderen  verzorgen een optreden en daarna springen ze via een hindernisparcours naar juf Els van het eerste leerjaar.
Jullie worden verwacht tegen 14.00u